Mange kjente fjes på Næringsforeningens styreseminar. Her ser vi fra høyre Hydro-sjefen Trond Olaf Christophersen, Arne Birkeland i Westcon, advokat Rune Lande og banksjef Knut Børge Lunde og Paul Eggen i Handelsbanken.

Sitt ikke inne, når alt håp er er ute, sa Westcons konsernsjef. Tog du an?

Skrevet .

I et stuvende fullt møterom i Haugaland Krafts lokaler fortalte konsernsjef Arne Birkeland om utfordringene Westcon-gruppen står overfor i et dramatisk fallende marked. I år venter Birkeland et omsetningsfall mellom 60 og 70 prosent i forhold til 2015. Og han regner med at det ikke blir over tre, men en milliard som blir standarden de nest årene.

Hva gjør man da?

Jo, investerer. Og biter seg fast i den kundemassen selskapet har. Det var derfor Birkeland brukte metaforen; ledelse og styre må ikke mure seg inne, men komme seg ut og pleie kundene bedre enn noengang. For det er der ute håpet er..

Den frittalende konsernsjefen var en av flere foredragsholdere på Næringsforeningens seminar » Styrearbeid i krevende tider».

Over 50 næringslivsledere og styremedlemmer hadde møtt fram til kveldsarrangementet. Her fikk de høre styreformann i Westcon, Rune Lande dra et aktuelt case om forholdet styre/administrasjon og hvordan ting kan utvikle seg når kassen tømmes.

Visekonsernsjef Runar Areklett i Haugaland Kraft fortalte om faresignaler i regnskapet og hva styret må se etter når det går nedoverbakke, mens banksjef Knut Børge Lunde i Handelsbanken tok for seg forholdet mellom bank og kunde når det drar seg til.

Advokat Marit Wathne tok for seg jussen ved nedbemanning og driftsinnskrenkninger, før Egil Severeide inviterte foredragsholderne på scenen til en oppsummerende avslutningsseanse.

Og der gav Birkeland forsamlingen en oppmuntrende hilsen; en klokkertro på den kompetansen og stå på- viljen som finnes i denne regionen og som vil føre oss gjennom nok en truende brottsjø…

 

006