Et nytt betonganlegg på Gismarvik er godt rustet til å håndtere store byggeprosjekter i årene som kommer.

Mens oljeservicenæringen har pustebesvær, siler svetten på de som skal levere betong. Ølen Betong er blant leverandørene som lever godt på stadig nye samferdselsprosjekter.

Skrevet .

 

– Vi er i full gang med Ryfast, Ulrikken-tunnel fra Arna til Bergen og flere prosjekter på Sørlandet. Med Rogfast, Hordfast og Haukeli-tunneler i sikte ser vi lyst på framtida, sier administrerende direktør Svein Atle Berge.

Han leder et selskap som gjennom oppkjøp og organisk vekst er blitt en av landets største betong- og betongvareprodusenter.

Gjennom 22 anlegg rundt omkring i landet leverer bedriften ferdigbetong, betongvarer og elementer til en rekke offentlige og private kunder.

Hovedkontoret ligger i Ølensvåg, men selskapet har betongstasjoner og blandeverk langs Sørlandskysten opp til Bergen og i Nord-Norge.

Den sterke satsingen på samferdsel i Norge har gitt bedriften et kraftig oppsving, og i fjor åpnet Ølen Betong et stort anlegg på Gismarvik, det strategisk plasserte industriområdet mellom E39 og T-forbindelsen.

De store samferdselsprosjektene på SørVestlandet var en viktig begrunnelse for etableringen. Ølen Betong er kommet godt i gang med Ryfast, som knytter Ryfylke-regionen til Stavanger.

Her skal bedriften levere betong for rundt en halv milliard kroner fram til ferdigstillelsen i 2018.

– Vi er vant til å være på reisefot i denne bransjen. Derfor er det ekstra kjekt når vi nå får store oppdrag i vår umiddelbare nærhet. Prosjektene er så store at de gir langsiktig beskjeftigelse, sier Berge.

40 år

I sitt beste  år noensinne jubilerer Ølen Betong.

Selskapet ble etablert i 1974 som et samarbeidsselskap mellom Berge Cementstøperi og Sunnhordland Støperi og Bygg.

Begge med tradisjoner tilbake fra ca. 1950 med produksjon av ulike betongvarer.

Disse firmaene opphørte i 1977, samtidig som Ølen Betong AS overtok og flyttet inn i nye produksjonslokaler på Bergsneset i Ølen kommune.

Ølen Betong-konsernet  vil i år omsette for rundt 1,1 milliarder kroner og har  over  300 ansatte

Ølen Betong Transport AS har ansvaret for logistikkløsningene i Ølen Betong, og har totalt over 180 tunge kjøretøy.

berge ølen bet

Adm.dir. Svein Atle Berge ser fram til de  store samferdselsprosjektene som er planlagt i nærområdet de neste årene.