PDS Protek signerte i dag en kontrakt med Fjellstrand AS som innebærer levering av design, analyse og detaljtegninger av 6 offshore heissjakter til Johan Sverdrup prosjektet.

Skrevet .

De to selskapene har gjennom mange år hatt et godt samarbeid om denne type oppgaver, der PDS Protek AS har vært ansvarlig for design, beregning og tegningsproduksjon.
Sjaktene har en høyde på mellom 30 og 50m og skal lages i aluminium.

Forrige leveranse, som ble ferdigstilt tidligere i år, var heissjakter til Gina Krogh.

Engineering Manager Kjell Erik Kleveland

«Dette er en stor og viktig kontrakt for oss, og vi er veldig takknemlige for at Fjellstrand igjen velger oss som partner», sier avdelingsleder Roald A. Haraldseide.

Prosjektet vil engasjere to designteam som vil jobbe tett med fabrikasjonsteamet hos Fjellstrand gjennom det neste året.

«Veldig positivt å få inn en slik kontrakt i disse tider – det gir oss stabilitet i viktige deler av vår organisasjon», sier engineering manager Kjell Erik Kleveland.