- Fordelene ved en fusjon framstår som større enn ulempene, skriver NIFU i en fersk rapport.

Skrevet .

– Fordelene ved en fusjon framstår som større enn ulempene, heter det i rapporten  «Fusjonsutredning for Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund: Statuskartlegging og mulighetsstudie».

I starten på september ble Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund enige om å starte et utredningsarbeid som skulle se om det er grunnlag for å starte fusjonsforhandlinger fra februar 2016. NIFU fikk oppdraget, og nå foreligger rapporten som ser på mulighetene og utfordringene i en fusjon.

Rapporten er publisert på et felles nettsted fusjonsinfo.no og utgjør 178 sider. Hovedinnholdet er klart, men noen detaljer kan bli endret i siste korrekturrunde hos NIFU på nyåret.

Rapporten er bygd opp i to deler. Først en omfattende statuskartlegging av de tre institusjonene hver for seg, og så et mulighetsstudie hvor en ser på fordeler og ulemper ved en fusjon.

– Dette er en stor og grundig rapport som veier fordeler og ulemper, og den peker på muligheter og utfordringer. Samtidig gir den oss et tydelig signal om å gå videre. Nå skal vi bruke tid på å lese den grundig, sier rektor Liv Reidun Grimstvedt i HSH.

Hun viser til den linjen som HSH og styret har hatt de siste årene.

– Høgskolestyret vårt har i flere år understreket at HSH skal være åpne for fusjon. Kravene til oss som institusjon øker både innen forskning, utdanning og formidling, og styret har ment at vi løser dette best sammen med andre.

Les mer her:

http://www.hsh.no/nyheter/2015120000002739