Vassbakk & Stol har underskrevet en kontrakt verd vel 53millioner kroner med Vegvesenet. Oppdraget gjelder utbedring av E 16 gjennom det lille tettstedet Skulestadmo i Voss kommune.

Skrevet .

Karmøy-entreprenører ligger også best an til å sikre seg oppdraget på bygging av med ny fv 480 i Rogaland. Her er alle anbyderne fra Rogaland, men Vassbakk & Stol er det eneste selskapet av de seks som holder til på nordsiden av Boknafjorden.

Vassbakk & Stol hadde lavest pris ved anbudsåpning med vel 23 millioner kroner. Rygg Maskin fra Randaberg er nr. to med et anbud på 24,492 mill. Nr. tre er Risa fra Hå med 24,543 mill
.
Anbudskonkurransen i Hordaland var nær ved å ende med hjemmeseier. Flage Maskin som har hovedkontor bare noen får kilometer fra Skulestadmo, lå mindre enn 8 promille over vinneren da anbudene ble åpnet.

Anbudet fra Vassbakk & Stol ble justert oppover etter kontrollregningen, men ikke så mye at det førte til forandringer i rekkefølgen.

Strekningen som skal utbedres er 840 meter lang. Her er det tre T-kryss mellom E 16 og lokalveger. Det ene skal erstattes av en rundkjøring på samme sted.

De to andre blir erstattet av en rundkjøring midt mellom dem. I tilknytning til den blir det etablert samleveger. Det skal også støpes to underganger for fotgjengere og syklister.

E 16 har en ÅDT på over 7 000 på den aktuelle strekningen, men vegstandarden står ikke i forhold til trafikken.

Nå blir den utvidet til 10 meters bredde, skriver Vegvesenet i sitt nyhetsbrev.