Vi må belage oss på å jobbe i arbeidslivet i mange år ekstra, viser ny beregning fra SSB.

Skrevet .

Levealderen i befolkningen øker markert, og en stadig større del av befolkningen består av pensjonister, skriver Dagens Næringsliv.

Hvis ikke den andelen skal bli større, må de som fødes i dag jobbe til de er 78 år.

Seniorforsker og demograf Helge Brunborg i Statistisk sentralbyrå (SSB) har beregnet hvilke konsekvenser aldringen i befolkningen kan få for pensjonsalderen til de som fødes i dag.
– Det er summen av små og store endringer som gjør at vi lever lenger. Det skyldes alt fra midtdelere på veien til bedre vaksiner, mer mosjon og mer avansert medisinsk behandling. For eksempel er dødeligheten som følge av hjerte-kar-sykdom kraftig redusert de siste ti årene, sier Brunborg til DN.

I dag er det nesten fem personer i yrkesaktiv alder for hver person over 67 år, ifølge Brunborgs beregninger.

Økende levealder vil gjøre at det i 2100, når dagens nyfødte er 87 år, bare vil være to i yrkesaktiv alder for hver person over 67 år.

Det vil si to yrkesaktive til å sørge for de helse- og omsorgstjenestene pensjonistene kan trenge og til samtidig å sørge for annen verdiskaping i samfunnet.
I disse beregningene er gruppen yrkesaktive definert som hele befolkningen i alderen 20 til 66 år mens pensjonister er definert som den del av befolkningen som er 67 år eller eldre.

Les hele saken her: http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2546120.ece