Medlemsorganisasjonen Personalforum har vedtatt å legge ned virksomheten og bli en del av HN. Resultatet er en ny ressurgruppe og HR-dag 14. mai neste år.

Skrevet .

Personalforum ble etablert for rundt 25 år siden og er et forum for ledere og andre ansatte i organisasjonen med personalansvar.

Styret i forumet valgte i høst å ta kontakt med Næringsforeningen for å vurdere muligheten for et samarbeid.

Det har resultert i en avtale som innebærer at Personalforum opphører, og at medlemmene blir en del av HN-familien.

Rundt 60 personer er medlem i Personalforum. Samtidig opprettes det Ressursgruppe:Personal som skal komme med innspil til tema som kan bringes inn i Næringsforeningens nettverksarenaer.

Gruppen blir ansvarlig for å arrangere en årlig HR-dag, der fokus settes på personaltema.

Datoen for den første HR-dagen er satt til 14. mai 2013.

-Vi synes det er veldig hyggelig at Personlforum tok kontakt med oss. Temaer rundt dette emnet er det stor interesse for.

Derfor er vi glad for at sentrale personer i dette forumet vil være med i HN-familien og dra i gang en egen HR-dag, sier HN-direktør Egil Severeide.