Bjørn Apeland i Steinsvik Group er en av foredragsholderne under dialogkonferansen.

Hvordan kan bedrifter i den petromaritime næringen få innpass i utenlandske markeder. Det får du vite mer om på en dialogkonferanse i Haugesund i midten av oktober.

Skrevet .

Målet er å gi regionens bedrifter innspill til hvordan dra nytte av andre klyngebedrifter i internasjonaliseringsprosessen, og på den måten etablere et grunnlag for potensielle internasjonaliserings- og samarbeidsprosjekter blant regionale maritime aktører.

Globaliseringstrenden gjør at bedrifter ser muligheten for å ekspandere inn i nye markeder – noe som kan by på betydelige utfordringer.
Regionale maritime aktører vil på konferansen dele sine historier fra internasjonaliseringsarbeid.

Konferansen arrangeres17. oktober 2013 fra kl. 11:30 – 15:00, i auditorium D på Høgskolen Stord/Haugesund, campus Haugesund.

Les mer her: