Pilotprosjektet som Hydro planlegger på Karmøy kan gi verdens mest energieffektive celler med det minste CO2-fotavtrykket i verden.

Skrevet .

I forbindelse med framleggelsen av kvartalsresultatet la plassjef Are Jaastad fram en oversikt over pilotprosjektet og hvorfor Karmøy peker seg ut som det beste stedet å etablere et slikt anlegg:  

I forbindelse med framleggelsen av kvartalsresultatet la plassjef Are Jaastad fram en oversikt over pilotprosjektet og hvorfor Karmøy peker seg ut som det beste stedet å etablere et slikt anlegg:
– Lett tilgjengelig, god logistikk til europeiske markeder
– Nødvendig infrastruktur er allerede på plass
– God plass til en eventuell utvidelse til fullskala-anlegg
– Samlet løsning – elektrifisering og industriutvikling  

Pilotanlegget på Karmøy vil være neste generasjons elektrolyseteknologi og målet er å utvikle verdens mest energieffektive celler med det minste CO2-fotavtrykket i verden.

Produksjon vil bli på om lag 70,000 tonn/år og  infrastruktur er allerede på plass etter stenging av Søderberg-cellene i 2009

• Forutsetninger
− Lønnsomhet og markedsbalansen
− Langsiktig, konkurransedyktig krafttilgang
− Samarbeid med og støtte fra Enova
− Pilot forutsetter utsikter til mulig videreutvikling til fullskala anlegg
− Fullskala anlegg fordrer nødvendig nettoppgradering innen rimelig tid

• Viktig ledd i videreutviklingen av vår norske smelteverksportefølje
− Produksjon på nærmere 1 million tonn/år
− Ledende på kompetanse, springbrett for teknologiutvikling og driftsforbedringer