Statsadvokaten mener feilprioriteringer i politidistriktene og lange saksbehandlingstider fører til for mange henleggelser i sokkelsaker.

Skrevet .

– For en del år siden var det slik at hvert enkelt politidistrikt fikk øremerket en pott penger som skulle brukes i sokkelsammenheng. Og den gang ble pengene også brukt i den sammenhengen, sier førstestatsadvokat i Rogaland Harald L. Grønlien til Aftenbladet.

– I dag ser vi at en god sokkeletterforsker kanskje etterforsker sedelighetssaker i en periode. Et politidistrikt er ikke målt på hvor vellykket de er på sokkelsaker, men de blir målt på saksbehandlingstiden på voldssaker og så videre. Så i noen saker har vi sett ressurslekkasjer den veien.

Grønlien understreker at han generelt ikke har grunnlag for å si at politidistriktene har for få ressurser.

– Men jeg har sett klare eksempler på feilprioritering innad i politidistriktet. Det har jeg gitt inntrykk av også til politidistriktene, sier Grønlien.

Statsadvokaten i Rogaland har påtalemyndighet i alle straffesaker knyttet til norsk kontinentalsokkel.

Under et innlegg på Granskningskonferansen i Stavanger på tirsdag sa Grønlien at siden 1996 har det blitt gitt rundt to forelegg per år. Da har det normalt gått rundt to år og seks måneder fra hendelsen skjedde til at de ble ilagt forelegg.

– Det betyr at saker som havner i retten som regel er mellom fire og fem år gamle, og det er uheldig.

Les hele saken her: http://www.aftenbladet.no/energi/Statsadvokaten-Politiet-nedprioriterer-sokkelsaker-3254919.html#.UjlIaD89WRM