Styreleder Arvid Grimstvedt i Fjord Motorpark er oppgitt over vedtaket i formannskapet i Karmøy Kommune.

Styreleder Arvid Grimstvedt i Fjord Motorpark er oppgitt over vedtaket i formannskapet i Karmøy Kommune.

Skrevet .

I Formannskapsmøte mandag kveld ble et frafall fra en KRF representant avgjørende for at Ap og Senterpartiet fikk flertall med seks mot fem stemmer for et forslag om å søke en frivillig løsning for grunnerverv til Fjord Motorpark. Saken blir sendt tilbake til administrasjonen, og det skal også gjøres nye utredninger om bl.a. støyforholdene før den kommer opp til ny politisk behandling.

I en pressemelding sendt hninfo skriver styrelederleder Arvid Grimstvedt følgende:

Karmøy kommune har over 12 – 14 år vist gjennom planarbeid, politiske vedtak og inngåelse av
avtaler, at kommunen ønsker å utvikle idrettsarenaen. Idrettsklubbene har hatt tillit til kommunen og
investert over 4 millioner kroner og mange tusen dugnadstimer. Det idrettslige behovet er større enn
noen gang.

Forretningsplanen er blant det beste Kulturdepartementet har sett. Støykonsekvenser ble
tatt hensyn til allerede i reguleringsplanen i 2008, vedtatt med 41 mot 4 stemmer. Det finnes ikke
saklig argumentasjon for å stoppe prosjektet! Politisk prestisje ødelegger for idretten og frivilligheten,
men også for kommunens renommé om å være forutsigbar og pålitelig.
”Hvis kommunestyret den 13. juni bekrefter dagens vedtak i formannskapet, vil jeg tro våre klubber
føler seg ført bak lyset”, sier styreleder Arvid Grimstvedt.

Prestisjen blir ekstra synlig når de samme politikerne som i dag stemte i mot har vedtatt ansettelse av
en ny frivillighetskoordinator for å satse mer på frivilligheten i kommunen. Fjord Motorpark kan bli
den største samlingen av idrettslig og frivillig aktivitet i hele regionen med over 5.000 regionale
medlemmer. Karmøy kommune kan bli vert til en helt unik idrettsarena. Ingen andre steder i landet
finnes en flerbruks-idrettsarena som integrerer 20 motorsportgrener, 5 sykkelsportgrener og 5
luftsport-grener, med potensiale for ytterligere flere idretter. Fjord Motorpark skriver også norsk
idrettshistorie med uoffisiell rekord i antall klubber (50) og idrettsforbund (4) som samarbeider om å
utvikle en felles idrettsarena.

Fjord Motorpark kan bli den idrettsarena med størst samfunnsmessige synergier i regionen.
Ringvirkningene er estimert til 77 millioner, med 65-71 årsverk totalt. I tillegg til de idrettslige
kjerneaktivitetene ligger de største samfunnssynergiene i opplæring av trafikanter i alle aldre og
aktivitets- og opplevelsesturisme med mer enn 90.000 besøkende årlig. Mange reiselivsaktører ønsker
å delta i å utvikle reiselivstilbudet, alt fra Røldal Reiselivslag til Extreme International med
hovedkontor i London. Fire lokale næringsforeninger støtter prosjektet.
Banefasilitetene har også potensiale til utvikling av et kompetansesenter for trafikksikkerhet og –
brann, og til å testing og utvikling av grønn kjøretøyteknologi. Lykkes arbeidet vil det bety nye
kunnskapsarbeidsplasser i regionen.

Nåverdien for Karmøy kommune er konservativt estimert til 23 millioner, forutsatt et investeringstilskudd
på 5 millioner og et årlig driftstilskudd på kroner 300.000 pr. år (jmf. reglene for spillemidler).
Investeringstilskuddet utløser til sammen 117 millioner i investeringer i kommunen fra offentlige og
private (jmf. investeringsbudsjett til FMP). Til sammenligning er det foreslått 6,8 millioner ekstra til
Karmøy kommune i revidert nasjonalbudsjett til tiltak mot høy ledighet. Dette er 15 ganger høyere.
Her ligger et nærmest nøkkelferdig prosjekt som kan skape umiddelbare sysselsetningsresultater. Bare
anleggsperioden vil sysselsette 45 årsverk viser bransjens egne estimater. Fjord Motorpark vil selv
direkte sysselsette 8-10 personer pluss deltidsansatte i forbindelse med arrangementer.

Vennlig hilsen
Arvid Grimstvedt