Hege Økland får med seg Nils Aadland  til det nye Polytec kontoret  på Stord som åpner 2. januar.

Skrevet .

Nils er godt kjent i det maritime miljøet som tidligere administrerende direktør i Fjellstrand og begynner nå i Polytec 1 Februar.

─Med Hege og Nils på laget viser vi at vi mener alvor med vår maritime satsing”, sier Gunnar Birkeland. ”Polytec skal være en solid støttespiller for dem som må være ledende i et globalt marked”.

Les mer om Hege: https://nforeningen.no/polytec-styrker-laget/149234

Nils Aadland er 53 år, og har mange års erfaring fra toppleder nivå fra maritim virksomhet, IT bransjen og mekanisk industri. Nils Aadland kommer nå fra Sintef, etter at han sluttet som administrerende direktør av skipsverftet Fjellstrand AS.

Aadland har engasjert seg for ny maritim miljøteknologi og samarbeid i de maritime miljøer og klynger, og har vært styremedlem i Maritime CleanTech West siden etableringen av nettverket.

─ Nils har vært en viktig pådriver for oppbyggingen av nettverket Maritime CleanTech West, og det er derfor svært gledelig at vi kan dra nytte av hans kompetanse og nettverk i den maritime satsingen i Polytec og gjennom dette yte forsterket innsats inn i utviklingen av MCTW, sier Hege Økland som er engasjert som prosjektleder for MCTW-nettverket.

Polytec har nær 60 ansatte og er regionens verktøy for økt verdiskaping. Stiftelsen ble etablert i 1988 og har idag rammeavtaler med flere store petromaritime aktører.

Satsingsområdene er innen Energi og Maritim og støttes av sterke fagmiljøer innen MetOcean, O&G prosessering og transport, Energieffektivisering og Miljøteknologi, samt Risikostryring, Teknisk Sikkerhet og Innovasjons ledelse. Polytec er en aktiv medlem i MCTW(Maritime Clean Tech West)og NCE Subsea.