Næringsforeningen får styreplass i det nyfusjonerte selskapet. Svein Birger Thaule i Gassco skal bekle det vervet.

Stiftelsen Polytec ser mot Bergen og "fusjonerer" med sterkt kunnskapsmiljø.

Skrevet .

Uni Research AS og Stiftelsen Polytec har over en lengre periode arbeidet konstruktivt med en potensiell fusjon med hensikt å etablere et sterkt institutt og samtidig skape en fremtid sammen med fokus på Haugalandet og Sunhordland.

Styrene i selskapene har på denne bakgrunn besluttet å opprette et nytt selskap «Uni Research Polytec AS» som skal inngå som en avdeling i Uni Research AS. Dette er så nærme en fusjon en Stiftelse og et Aksjeselskap kan komme under dagens Stiftelseslov, heter det i en pressemelding.

Uni Research er et Bergensbasert forskningsselskap med en årlig omsetning på nærmere 400 millioner kr og 400 ansatte. Fra 1986 og frem til etableringen av aksjeselskapet i 2003, var Uni Research del av stiftelsen Universitetsforskning Bergen. Selskapet er i dag organisert i seks fagavdelinger. De store forskningsområdene er helse, miljø, klima, energi, bioproduksjon, modellering og samfunn.  Uni Research er partner i Bjerknessenteret for klimaforskning, tre sentre for miljøvennlig energi (FME) og ett senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Universitetet i Bergen hovedeier.

Stiftelsen Polytec ble etablert i 1988 og er lokalisert i Haugesund og på Stord. Polytec er bla kjent for etablereing av bølge og strømvarsler for Kystverket, arbeidet med økt norsk gasseksport og lukking av teknologigap innen CO2 transport.  Polytec er aktiv partner i NCE Maritime Cleantech og GCE Subsea og har sterke miljøer inne risikostyring, metocean, gassteknologi  og anvendt fysikk. Satsingsområder er Fornybar Energi , Olje og Gass, Fiskeoppdrett og Maritim Teknologiutvikling.

Styrene i Uni Research AS og Stiftelsen Polytec har med dette fulgt opp på Kunnskapsdepartementets og Forskningsrådets anbefaling om å skape større enheter innen Instituttsektoren.

Styret i Polytec har med denne fusjonen etablert et solid og ledende institutt i Haugaland og Sunnhordlands regionen som skal gi økt verdiskaping for næringslivet og mer kunnskap for samfunnet.

– En viktig milepæl og et nytt skritt mot en forent og slagkraftig Vestlandsregion,  sier Sigurd Håkonsen, styreleder i Polytec.