Skrevet .

Hege Økland går inn i Polytec sin ledergruppe med ansvar for Maritim sektor fra 1.1.2013.

– Nok en bekreftelse på at vi gjør noe rett og er attraktive for dyktige og sentrale personer, sier adm. dir. Gunnar Birkeland.

– Dette innebærer også at vi etablerer oss i hjertet av en meget innovativ landsdel og kan bli et enda bedre verktøy for aktørene her.

Med ansettelsen av Hege Økland får vi et utmerket bindeledd mellom fagmiljøet i Polytec, vårt internasjonale nettverk og behovet i den maritime bransjen.

Økland har ledet nærings- og omstillingsarbeidet på Stord og Fitjar i 6 år i næringsutviklingsorganisasjonen SNU AS, og er nå prosjektleder for Arena-prosjektet Maritime CleanTech West (MCTW).

MCTW er et konsortium av sentrale maritime aktører fra Vestlandsregionen med mål om å bli ledende innen miljøteknologi for maritim næring.

Polytec er et aktivt medlem og har stor tro på at vår region kan bli en ledende eksportør av miljøteknologi og energieffektivisering til skip verden over.

Økland vil fortsatt ha Stord som kontoraddresse, men vil ha hele regionen som virkeområde. Hege Økland er utdannet Cand Merc / siviløkonom fra Handelshøjskolen i København.

Hun har tidligere arbeidet med merkevareledelse, forretnings- og strategiutvikling i både finanssektoren og dagligvareindustrien.

Fra næringsutviklingsarbeidet i SNU (2005 – 2011), og som prosjektleder i MCTW (2011 – d.d.), har Økland opparbeidet en stor kontaktflate inn mot industrien i regionen, offentlig sektor og ulike FoU-miljø.