Veidekke fikk gode tilbakemeldingene fra Erfaringskonferansen om offentlige bygg og offentlige anskaffelser

Veidekke fikk gode tilbakemeldingene fra Erfaringskonferansen om offentlige bygg og offentlige anskaffelser

Skrevet .

Fredag 3.februar samlet Veidekke et større antall offentlige byggherrer fra Haugalandet til en halvdags konferanse i Helsehuset. Veidekke Haugesund ønsket å dele erfaringer og kunnskap med etablerte og fremtidige samarbeidspartnere/kunder. Foredragsholdere var Birte Almeland fra og Sigbjørn Faanes, begge sentrale ledere i gjennomføring og utvikling av offentlige entrepriser for Veidekke Entreprenør på Østlandet og i Trondheim.

Innleggene tok særlig for seg trender og utvikling i offentlige entrepriser, inklusive erfaring fra samspillsmodeller og anskaffelser med driftsansvar (OPS). Videre ble det vist til hvordan innovasjon og utvikling med massivtre i offentlige prosjekt bidrar til videreutvikling og kommersialisering i private prosjekt.Følgende tema sto på agendaen under erfaringskonferansen:

• Et tettere samspill mellom arkitekter, rådgivere, kunden og entreprenør og utvikler
• Nye kontrakts- og samarbeidsformer, også knyttet til finansiering
• Mer fokus på bærekraft, energi og miljø, både i utvikling, bygging og vedlikehold
• Nye verktøy i arbeidet med prosjektering og prosjektoppfølging – VDC/BIM
• Nye løsninger innen materialer som massivtre.

-Vi er svært glad for at såpass mange offentlige byggherrer ønsket å ta del i konferansen, og vi fikk gode tilbakemelding fra deltakerne. Bransjen er i kontinuerlig utvikling, og skal offentlige og private lykkes godt i gjennomføringen av prosjektene, er samspill og åpenhet en nøkkel til suksess, sier Bjørnar Måleng fra Veidekke, som ledet konferansen.

Under: Foredragsholder Birte Almeland fra Veidekke

veidekke 1

Under: Konferansen samlet et større antall offentlige byggherrer fra Haugalandet.

veidekke 3