Det er store dimensjoner over det kommende nybygget til Mercedes-forhandleren Wathne Auto (skisse Arkitektkontoret Brekke, Helgeland Brekke)

Det er store dimensjoner over det kommende nybygget til Mercedes-forhandleren Wathne Auto

Skrevet .

Beliggenheten blir den samme, men arealet blir sannsynligvis doblet når Nils Wathne Auto åpner dørene til sine nye lokaler i løpet av 2017.

– Alle detaljer er ennå ikke på plass, og så må vi jo søke og få alle godkjenninger før vi kan sette i gang arbeidet, sier salgs og markedssjef Asle Skjærstad ved Wathne Auto til hninfo.

Mercedesforhandleren selger ca. 230 nye person- og varebiler. I tillegg selges det ca 30 tunge kjøretøy i året. Samlet med personbil og last & buss er det 35 ansatte ved anlegget i Spannaveien.

Bedriften har vært Mercedes-Benzforhandler i vårt distrikt siden 1958, og har hatt tilholdssted i Spannaveien siden 1967. Wathne Last & Buss bygget nytt og moderne verksted for noen år tilbake. Nå skal person- og varebil utvides.

Wathne Auto har i følge Skjærstad planlagt utbyggingen i flere år.

– Vi har et stort antall nye modeller fra Mercedes-Benz og store ambisjoner, så det er nødvendig med en utvidelse og modernisering av lokalene, sier  Skjærstad.

Under:Salgssjef og markedssjef Asle Skjærstad ved den nye Mercedes GLC

asle og nye glc

 

Bildet under viser det nye anlegget sett ovenfra (skisse Arkitektkontoret Brekke, Helgeland Brekke)

wathne Fugleperspektiv NWA