Det lokale IKT-selskapet Rosberg har vunnet en prestisjetung internasjonal pris

Skrevet .

Rosberg Systems nye Verji SMS teknologi vant European Cyber Security & Privacy Innovation Awards 2014 i kategorien beste ICT Security Innovation.

 

IPACSO Innovation Awards er en prestisjefylt internasjonal innovasjons-pris innenfor IKT. Prisen ble utdelt 23. oktober i Brussel under en seremoni på Living Tomorrow. Selskapets CTO Odd Helge Rosberg tok imot prisen på vegne av selskapet. Som vinner av prisen vil Rosberg System bli presentert for 8.000 bransjeaktører via IPACSO.

 

European Cyber Security & Privacy Innovation Awards deles ut av IPACSO som er et innovasjonssamarbeid mellom Waterford Institute of Technology, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Vasco Data Security, Espion Group og LSEC. IPACSO støttes også av EU med siktemål om økt innovasjon innenfor IKT-sikkerhet.

Den patentsøkte teknologien Verji SMS løser utfordringen med infeksjon av mobiltelefoner via SMS, og ifølge Mobiconsult er Rosberg det første selskapet globalt som er på markedet med en løsning på problemet.

 

Utfordringen er at alt som behøves for å ta kontroll over din mobiltelefon er ditt telefonnummer. Da kan man ta opp dine samtaler, samt kopiere din epost, data og SMS trafikk. Edward Snowden avslørte i fjor hvordan NSA benyttet sitt produkt Monkey Calendar til blant annet å avlytte Angela Merkel.

Man ser nå at samme metode med infeksjon via SMS benyttes av kriminelle til målrettede angrep på nettbanker og innenfor industrispionasje. Klikk her for å se en video i Dagbladet som omhandler infeksjon via SMS.

Verji SMS er programmert av Rosbergs partner Mobiconsult, og produktet er tilgjengelig for bedrifter og det offentlige via distributører internasjonalt. I Norge er det selskapet Vianett som starter distribusjon nå i Q4.

 

Rosberg System er et norsk innovasjonsselskap som satser globalt med patentert teknologi innenfor mobilsikkerhet. «Verji» er selskapets teknologi-brand og kommer fra gammelnorsk hvor det betyr «den som beskytter».

Gründerne og aksjonærene, inkludert Terje Mikalsen som er styreleder i USA, har investert i overkant av 50 MNOK i teknologiutvikling, patentering og markedspenetrasjon.

Rosberg har signert flere distribusjonsavtaler og er på vei ut i markedet globalt.

 

IPACSO Innovation Award - Odd Helge Rosberg

Leder av Rosberg Systems, Odd Helge Rosberg med innovasjonsprisen han mottok i Brussel.