To av tre nordmenn velger gunstig pris fremfor kjente merkevarer når de handler på nett.

Skrevet .

Det kommer frem i en landsdekkende undersøkelse gjennomført av InFact. Undersøkelsen viser at menn er mer opptatt av merkevarer enn kvinner, og at unge er mer opptatt av pris enn merkevare når de handler på nett.

Den landsdekkende undersøkelsen, som er gjennomført av InFact på vegne av utstyrs- og maskinleverandøren Wee.no, viser at nordmenn flest er opptatte av pris når de handler på nett. 59 prosent av nordmenn mener prisen på varen er viktigere for dem enn at varen de kjøper har et kjent merkenavn. I snitt oppgir 25 prosent av nordmenn at merkevare betyr mer enn pris, mens 16 prosent er usikre.

Menn vil ha merkevarer

Undersøkelsen viser også at menn er langt mer opptatte av merkevarer når de handler enn kvinner: Knappe 19 prosent av kvinner mener at merkevare er viktigst, mens drøye 30 prosent av menn mener det samme. Unge mellom 18-29 år oppgir at de mer opptatte av pris enn eldre aldersgrupper.

Ser man på regioner, er Østlandet utenom Oslo det området som er aller mest prisopptatt i Norge. Her svarer 67 prosent at de kjøper på pris framfor merkevare. På motsatt side er de aller mest opptatt av kjente merkevarer på Sørlandet: 31,5 prosent svarer her at merkevarer betyr mer enn god pris, noe som er 6,5 prosent over landsgjennomsnittet.

Netthandel endrer vanene

Wee.no leverer utstyr og maskiner til landbruket, bygg- og anlegg og husholdninger over sin landsdekkende nettbutikk, og daglig leder Rune Wee registrerer at stadig flere handler varer for over 100 000 kroner på nett. Han er ikke overrasket over folks fokus på priser.

– Netthandel har skapt et vesentlig større varetilbud for folk flest, og disse varene ligger nå bare et tastetrykk unna. Jeg tror den aktive netthandler har fått øynene opp for hvilke besparelser man kan gjøre ved å handle varer på nett – spesielt dersom man tar seg tid til å søke litt. I så måte handler kjøp på nett mer om det beste pristilbudet enn om å finne én bestemt merkevare, sier Rune Wee.