Styreleder Alf Dahle Wold (t.h), nestleder i styret Anne-Kjersti Hermanrud og tidligere styreleder Simon Nesse mottok prisen fra Bente Haraldson Syre og Haugesund Sparebank på Kulturnatt-åpningen.

Haugaland Kunstverk ble under Kulturnatt tildelt Haugesund Sparebanks kulturpris

Skrevet .

 

Prisen er på kr. 50.000,- og ble delt ut av adm. banksjef Bente Haraldson Syre under åpning av Kulturnatt i Festiviteten fredag kveld.

 

Adm. banksjef Bente Haraldson Syre gav begrunnelsen for valget:

 

Haugesund Sparebanks kulturpris deles ut til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som har gjort seg fortjent til det gjennom sitt virke innenfor kulturlivet på Haugalandet, eller som oppmuntring til unge utøvere.

 

Haugesund Sparebank ønsker i år å gi årets pris til en etablert men likevel ung aktør. I løpet av seks års drift har aktøren skapt mye engasjement, liv, og løftet frem mange utøvere innenfor et vidt spekter av kunstneriske uttrykk som billedkunst, dans, litteratur, musikk og teater.

 

I medgang og motgang har denne aktøren stått stødig. Selv i utfordrende tider har den brukt sin kreativitet og pågangsmot til å finne alternative og beste løsninger for alle involverte parter.

 

Aktøren har gitt kunstnere inne ulike sjangere et stabilt holdepunkt, et godt og kreativt arbeidsmiljø, muligheter til å utvikle seg, og å komme seg opp og frem.

Aktøren har bidratt til at flere utøvere har flyttet hjem igjen etter studier og arbeid utenbys, og har skapt et voksende og levende kunstmiljø på Haugalandet.

Den har løftet kulturlivet på hele Haugalandet, og vært et svært positivt og fruktbart innslag i byen. Og vi ser utslag og spor av dette i gatene, på scenene, og i galleriene. 

 

Haugesund Sparebanks kulturpris går som dere sikkert har forstått til Haugaland Kunstverk, og den enorme innsatsen de har gjort for å skape et fellesskap byens kunstnere. Og i tillegg er prisen ikke minst som en oppmuntring for å fortsette å fremme kunst og kunstnere på Haugalandet.

 

Kulturnatt er 20 år i år og Haugesund Sparebank benyttet anledningen til å  gi en gave på kr 20.000. Markedssjef Andre Sæbø sier pengene går ttil en festival som snur byen på hodet en helg i året, og som løfter frem unge talenter, skaper samarbeid på tvers av sjangre og erfaring, og er en unik arnea for alle kunstformer til å vise seg frem for et stadig voksende publikum.