Boligprisene stiger på Haugalandet også, men betydelig mindre enn i vekstbyen Stavanger. Leiligheter stiger mest, mens prisen på tomannsboliger har gått ned.  

Skrevet .

– Stabilitet, sier næringsmegler Reidar Lieng om tallene han la fram på ByggArena sist fredag.

De viser følgende utvikling for boligmarkedet hittil i år:

Enebolig  17.500 kroner pr. kvadratmeter ( + 3 %)
Rekkehus 19.750 kroner (+ 0.5 %)
Leiligheter  22.800 kroner  ( + 5,5 %)
2-manns boliger 16.700 kroner ( – 2 %)  

Tallet på solgte boliger i Haugesund og Karmøy er temmelelig nøyaktig likt fjoråret; 1050 i Haugesund og 850 i Karmøy.

Tallet på leiligheter er derimot økende, og Lieng fortalte at Karmsund Brygge i disse dager er utsolgt med sine 150 leiligheter.

Ellers ser situasjonen slik ut for andre store byggeprosjekter i Haugesund/Karmøy:

Solsiden  90 % solgt i byggetrinn 1, i alt 65 leiligheter
Rossabø Havn 70 % solgt (45)
Grindesvingen 50 % (36)
Skagen Brygge 80 % (120)  

I Stavanger steg prisen på eneboliger med 7,5 prosent siste år. Stavanger har landets høgeste eneboligpriser etter Oslo og Bærum.

Liengs foredrag finner du her: