Fra venstre banksjef i DNB Arne-Helge Vaage i samtale med analytiker Camilla Viland fra DNB Markets

Analytiker i DNB, Camilla Viland, vektla viktigheten av en sterk forbruksvekst i norsk økonomi.

Skrevet .

Under DNB Markets frokostmøte på Scandic Maritim la Viland frem bankens syn på norsk og internasjonal økonomi, valuta og renter i tiden som ligger foran oss. Med tanke på norsk økonomi er DNBs hovedbudskap er at veksten har avtatt og skal ytterligere ned.  En beveger seg fra en antatt vekst i BNP på beskjedne 1,2 % til et anslag på 2 % mot slutten av året.

Det er også ventet at oljeinvesteringene skal ytterligere ned. I 2015 ble investeringsnivået i denne sektoren redusert med 15 %; riktig nok fra et rekordhøyt nivå. I 2016 forventes en ytterligere reduksjon på 15 % og så en prognose på 10 % for 2017. Oljeservicebedrifter og andre i næringen på Vestlandet har for lengst merket reduserte investeringsnivået til oljeselskapene, men nå fremover forventer DNB at ringvirkningene i større grad vil spre seg ut over landet, og i større grad ramme tjenestesektoren som har en indirekte tilknytning til oljesektoren som f.eks Bygg-og anlegg.

Privat forbruk avtar og forventet forbruksvekst er beregnet til 1,4 % i 2016. Viland nevner forbruksveksten som en joker for norsk økonomi i tiden som ligger foran oss. Her vil naturlig nok rentenivået spille en viktig rolle for videre utvikling, og DNB Markets spår at Norges Bank vil kutte renten i mars, og gjøre det samme til høsten. Det forventes rekordlave renter frem til 2019.