Omega har inngått en rammeavtale for konsulenttjenester til Lundin Norway.          

Skrevet .

Omega AS har vært mangeårig leverandør av konsulenttjenester til Lundin, samt prosjektstyringssystemet Pims som har vært brukt ved utbyggingen av Edvard Grieg-feltet.

Den nye avtalen er omfattende og dekker alle tekniske disipliner, samt prosjektadministrative posisjoner, sier Gunn Tollefsen, avdelingsleder i Omega (bildet).

Avtalen gjelder for fire år, med opsjoner på ytterligere to år, heter det i en pressemelding fra selskapet i Ølensvåg.