Westcon Power & Automation AS har signert en driftsavtale for elektro og instrumentering med Statoil  på Kårstø (bildet)

Skrevet .

Avtalen gjelder over fire år med opsjoner på fem ganger to år.

– Dette er en viktig anerkjennelse av Westcon Power & Automation (WPA) sin målrettede satsing på å være en kompetansebedrift med utøvende personell i felt. Erfaringene WPA har tilegnet seg fra kjerneområdene på rigg, skip og industri gir et bredt grunnlag til å ta på seg denne type oppdrag, sier Kåre Topnes, leder for salg og forretningsutvikling i WPA, i en pressemelding.

 

I tillegg til hovedkontor på Westcon i Ølen, har Westcon Power & Automation nye lokaler på Husøy på Karmøy. Der er det 65 ansatte som jobber med innovative Elektro og Automasjonsløsninger. Det er også her inspeksjonsverktøyet Westcon IRM-Ex er utviklet. Det er en mobil applikasjon som brukes blant annet til inspeksjon av elektrisk utstyr installert i eksplosjonsfarlige områder.

– IRM-Ex verktøyet og energieffektive løsninger som blant annet batteriløsninger for skip og rigg, er satsingsområder i 2016, sier Topnes, som på vegne av Westcon Power & Automation takker for tilliten fra Statoil Kårstø og ser med forventning på årene fremover.