HIL`s friidrettsleder Thomas A. Bergh mottar en en sjekk på kr 70 000 av banksjef Knut Grinde Jacobsen i Haugesund Sparebank

Haugesund Sparebank bruker hvert år over kr 10 mill på samarbeidsavtaler med over 100 foreninger og lag på Haugalandet. Torsdag var de fleste av disse samlet til en tradisjonsrik julemiddag i banken, der det vanket flere overraskelser …

Skrevet .

Haugesund Sparebank benyttet anledningen til å takke de inviterte for det gode samarbeidet de har med foreninger og lag på Haugalandet.  Banksjef Knut Grinde Jacobsen trakk frem flere aktører for en ekstra påskjønnelse for innsatsen i året som snart er på hell.  HIL ved friidrettsleder Thomas A. Berg ble takket for sitt gode arbeid, og ble gledelig overrasket da de fikk levert en sjekk på kr 70 000 til bruk i videre arbeid. Røde Kors og Norsk Folkehjelp fikk til sammen kr 100 000 i midler som er øremerket øyeblikkelig krisehjelp på Filipinene. Følgende foreninger ble også tildelt en ekstraordinær sjekk på kr 20 000 for sitt gode arbeid: Kolnes Idrettslag, Havnedagene (Kvitebåtprosjektet), Barn er bra Festivalen, Bømlo Tur og Sogelag, og Friluftsrådet Vest.Kveldens» ildsjelpris» ble tildelt  Kjell Einar Bergsaker for sitt gode arbeid knyttet til  idrett i vårt område.

Markedssjef i Haugesund Sparebank, Andre Sæbø vektla i sitt innlegg viktigheten av at banken ønsker å være en aktiv medspiller for sine samarbeidsparter via god dialog og aktivitet gjennom hele året, og dro frem eksempler på områder banken kan involveres i.

For uten julemiddag fikk også tilhørerne høre innlegg fra Tom Landås i «Barn er bra»,  «Havnedagene» ved Lasse Skjoldal og et innlegg fra Susanne Wigene angående hennes planlagte comeback.

Middag i Haugesund Spaerbank

Over 100 foreninger og lag deltok var tilstede under julemiddagen.