De som gruet seg for Sørlandsrefserens ris ble gledelig overrasket. De fikk bare høre ros om byen

Skrevet .

– Her er et kompakt sentrum med en god blanding av boliger og næringsvirksomhet. Områdene mot sundet er utnyttet på en god måte og her er få enkeltbygg som bryter med denne helhet, sa Erling Okkenhaug, og høstet applaus.

Det var ikke dette de 215 deltakerne på Næringsforeningens årvisse Byggarena hadde bydd seg på. De trodde den landskjente stedsaktivisten skulle raljere over mangelfull byplanlegging. I stedet fikk de hør en refser som kom med ros.

Sammen med sivilarkitekt Arne Sødal holdt Okkenhauginnledningsforedraget på årets ByggArena, årets store happening for byggebransjen og eiendomsutviklere som fredag ble arrangert for niende gang i Rica Maritim..

Sødals og Okkenhaugs innlegg handlet om sentrumsutvikling, og foredragsholderne var helt samstemte. Haugesund oppfyller allerede nesten alle krav som stilles innenfor nyurbanismen som de har gjort seg til talsmenn for.

De mener Haugesund må satse på fortsatt utvikling av sentrum. Karmsundgata som deler byen i to, mener de kan utvikles til en boulevard med plass til både gjennomgangs- og lokaltrafikk.

Øst for Karmsundgata anbefaler de en utvikling etter landsbymodellen med egne sentra der innbyggerne kan få dekket de daglige behovene sine uten å kjøre bil.

–  Forvaltningen er i stor grad  åpne for disse tankene, men politikerne holder igjen,  mente Okkenhaug.

Foredraget ble etterfulgt av en panelsamtale med utbyggere, en politiker, en arkitekt og en representant for kommunen.

Senere på dagen var det foredrag av faglig karakter, før Kjetil Trædal Thorsen, en av grunnleggerne av det velkjente arkitektfirmaet Snøhetta avsluttet med et velkomponert og tankefvekkende foredrag om «de store linjer».

Her fikk han til fulle vist hvorfor han er et stort internasjonalt navn på den arkitektoniske stjernehimmel..

Årets Byggarena er den best besøkte av de ni arrangementene så langt, og HNs prosjektleder, Sindre Haarr og komiteen fikk mange godord for program og gjennomføring.