Også i år legges det opp til regional fellesstand under oljemessen ONS Norway i Stavanger 19-21. august. Denne gang har messen et norsk perspektiv.

Skrevet .

Det er MB Kongress AS på Karmøy som i samarbeid med ONS NORWAY inviterer til deltakelse på regional fellesstand for Haugaland- og Sunnhordland under ONS Norway

Det er første gang det blir arrangert en slik messe i «friåret» mellom de store oljemessene i Stavanger.

Denne utstillingen og konferansen er skreddersydd for selskaper relatert til olje- og gassindustrien – og de som vil inn på dette markedet, sier Helga Tonning i MB Kongress.

– Fokuset under ONS Norway er på den norske kontinentalsokkelen, og nå er programmet for konferansen klar.

ONS Norway åpner med et blikk mot fremtiden og på hvilke utfordringer og muligheter som ligger i Norge. To av de som viser vei inn i fremtiden er Statoils Margareth Øvrum og Kværners Liv Monica Stubholt.

Konferansen har et bredt program og skal se på store deler av verdikjeden i oljebransjen i løpet av to dager. Alt fra leverandørbransje, via boring, brønnteknikk, subsea, økonomi samt vedlikehold og modifikasjon.

MB Kongress har reservert 100 kvadratmeter utstillingsareal i Hall B. Hallen ligger strategisk plassert med mye gjennomgangstrafikk og besøkende.

I hall B vil også Centre Court bli plassert – et ”speakers corner” med kapasitet til 100 personer i amfi-oppsett. Her vil alle utstillerne kunne melde seg på og holde presentasjon. Programmet kommer til å bli annonsert og være en forlenget del av konferansen.