Planene om å kunne kjøre Haugesund-Oslo på under fire timer har aldri vært mer realistisk enn nå.

Skrevet .

Mye sto på spill da samtlige partier på Stortinget mandag kveld var invitert til å drøfte framtidens hovedveiforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og topper fra Statens vegvesen og Vegdirektoratet, skriver Aftenbladet.no.

Etter en åpen runde samlet stortingsgruppene til Høyre og Frp seg i et lukket møte med Solvik-Olsen.

Aftenbladet har etter møtene grunn til å tro følgende: E134 blir valgt som en av to hovedtraseer i tråd med anbefalingene i utredningen. Slaget står om valg av E134-variant og hvilken trasé som slår følge med E134.

Kilder forteller at E134-armen til Bergen ryker dersom valget blir Hardangervidda, selv om Odda-varianten mellom E134 og Bergen kommer desidert best ut hva samfunnsøkonomi angår.

Både Frp og Høyre skal nå gruppebehandle spørsmålet. En viktig faktor er om representantene blir fristilt eller om de må stemme samlet.

– Dette var D-dagen for E 134, sier Roy Steffensen (Frp), som kjemper for E134 Haukeli som hovedtrasé.

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/nyheter/politikk/Regjeringen-gar-for-E134-Haukeli-3820808.html