Skrevet .

De ferske tallene fra Gassco – operatøren som har ansvaret for eksport av gass fra norsk sokkel – viser at verdien av denne eksporten er rundt 250 milliarder kroner, skriver Stavanger Aftenblad. Det tilsvarer en firedel av statsbudsjettet.

Gassen ble transportert via rørledninger til gassterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. Rundt en firedel av gasseksporten via rør går gjennom Kårstø-anlegget.

Mengden eksportert gass tilsvarer rundt ti ganger mer energi enn det alle norske husholdninger og all norsk industri forbruker i løpet av et år.

I tillegg har Norge også eksportert flytende gass med skip fra Kårstø og Kollsnes, samt flytende nedfrossen naturgass (LNG) fra Melkøya. Verdien av den samlede norske gasseksporten kommer dermed trolig opp i over 280 milliarder kroner.

Til sammenligning viser tallene fra Gassco at det er levert rundt 1,4 milliarder kubikkmeter naturgass til innenlands forbruk i 2012, mot 1,6 milliarder i 2011. (ANB-NTB)