Slik ser skipet ut, som Østensjø skal få levert fra Kleven på Sunnmøre. Den størte enkeltkontrakten noensinne for begge aktørene.

Kleven Verft på Sunnmøre har inngått sin hittil største kontrakt med Østensjø-rederiet i Haugesund. DeepOcean skal leie skipet, som er kostnadsberegnet til 1.4 milliarder kroner

Skrevet .

– Kleven har inngått kontrakt med Østensjø Rederi i Haugesund om bygging av eit 150 meter langt offshore konstruksjonsfartøy. ‘

Kontrakten har ein verdi på ca 1,4 milliardar kroner, og er dermed den største enkeltkontrakten konsernet har inngått nokon gong, heiter det i ei pressemelding frå selskapet.

Det svært avanserte fartøyet av typen SALT 304 OCV skal mellom anna utstyrast med ei 400-tonnskran og ei 70-tonnskran, tårn for handtering av utstyr som skal settast ned på havbotnen og karusell for rørlegging.

– Det er veldig hyggelig for Østensjø Rederi å kunne bygge dette skipet i Noreg. Vi har hatt gode erfaringar med Kleven tidlegare, så vi ser fram til å fortsette samarbeidet med dei.

Vi ser på Kleven som ein svært kompetent og innovativ skipsbyggar, seier Johan Rokstad, administrerande direktør i Østensjø Rederi.

– Det er svært kjekt å kunne ønskje Østensjø velkomen attende til Kleven-systemet, ti år etter at vi leverte båt til dei sist, seier Ståle Rasmussen, konsernsjef i Kleven.

– Det er tøff internasjonal konkurranse om nybyggingsoppdraga, og vi er glade for at vi vinn fram i konkurransen om å bygge dette særdeles avanserte fartøyet.

Vi har investert mykje dei siste åra for å sikre fortsatt skipsbygging ved verfta våre, og delar av dette fartøyet vil verte produsert på den nye automatiserte robotsveiselinja som vert tatt i bruk i desse dagar, seier Rasmussen.

Fartøyet skal leverast frå Kleven Verft i første kvartal 2016, og går då ut i eit langtidsoppdrag for DeepOcean.

Kleven har no 13 fartøy i ordreboka, til ein samla verdi av ca. 7,9 milliardar kroner.

– Kontraktene med DeepOcean og Kleven er de største Østensjø Rederi noensinne har inngått, og da er vi ekstra fornøyde med at vi har lykkes med å utvikle dette sofistikerte prosjektet i den norske offshore klyngen.

Det viser at kompetansen og konkurranseevnen for norske operatører, eiere, verft og designere er i verdenseliten.

DeepOcean har vært en høyt verdsatt kunde av Østensjø Rederi i 14 år, og vi er svært tilfredse med å fortsette og å utvikle samarbeidet.

Den tilliten som er vist oss gjennom dette prosjektet er en hedersbevisning til våre hardt arbeidende og kompetente ansatte, sier Johan Rokstad, administrerende direktør i Østensjø Rederi i en pressemelding.

DeepOcean skal blant annet bruke fartøyet til legging av fleksible rør og kontrollkabler i Nordsjøen og områdene rundt.

– Leveringen av dette konstruksjonsfartøyet gjør oss i stand til å betjene våre kunder som en hovedentreprenør, samt at vi kan oppnå kommersielle fordeler ved å tilby et bredere tjenestetilbud som totalleverandør.

Som en ledende leverandør av offshore vedlikeholdstjenester over flere år har vi opparbeidet oss mye kunnskap om infrastrukturen på havbunnen i Nordsjøen.

Vår erfaring tilsier at det er en trend med større og mer komplekse undervanns produksjonsenheter samt at det er et økende antall prosjekter med utskiftninger og fornyelser av undervannsutstyr som krever større fartøy.

Jeg tror tidspunktet for denne investeringen er rett,“ sier Mads Bårdsen, direktør i DeepOcean, i pressemeldingen.