Styreformann Rolf Sjursen fikk en grei jobb med å avvikle generalforsamlingem i går kveld. Han uttrykte stor tilfredshet med utviklingen i Næringsforeningen.

Skrevet .

Gode regnskapstall, høyt aktivitetsnivå og økende oppslutning om HN var momenter styreformannen trakk fram da han presenterte årsrapporten for vel tretti medlemmer i DeepOceans lokaler i Karmsundgata i går kveld. 

Generalforsamlingen ble avviklet på få minutter, og det kom ingen kommentarer til presentasjonen.  

Valgkomiteen innstilte på gjenvalg over hele linja, og styret for det neste året ser dermed slik ut:  

Rolf Sjursen, Berge Sag, styreformann, ikke på valg
Hege Skogland Mokleiv. Permanor, ikke på valg
Evy M. Lærdal, AF Decom Offshore, ikke på valg
Ingolf Voll, Gassco
Birger Førre, Førre Trevare
Solveig Røkenes, Maritimt Forum, ikke på valg
Rune Furseth, Suldal Transport, ikke på valg
Anne Merete Haugen, DNB
Tore Klovning, COOP Haugaland
Martin Laurhammar, Destinasjon Haugesund & Haugalandet, ikke på valg.  

Etter generalforsamlingen holdt adm.dir. i DeepOcean Group, Mads Bårdsen et foredrag om utviklingen og framtidsutsiktene for selskapet, som er blitt en stor internasjonal tjenesteleverandør til offshorevirksomheten og som har Haugesund som hovedbase.