Norske banker tjente godt i 2012. SR-Bank er intet unntak, som satt igjen med et overskudd før skatt på nær 1,8 milliarder kroner etter fjoråret

Skrevet .

Overskuddet er nær 18 prosent bedre enn i 2011, da banken fikk et resultat før skatt på nær 1,5 milliarder. Aldri tidligere har banken hatt over 1,5 milliarder kroner i overskudd før skatt.

– Vi har levert et godt resultat og har sett en god utvikling for banken i 2012, sier konsernsjef Arne Austreid til Aftenbladet.

– Kundene positive
I en undersøkelse Norsk Familieøkonomi nylig presenterte, ble SR-Bank rangert som nummer 79 på listen over de beste totalbankene i landet. Undersøkelsen gjaldt pris på lån og innskudd for personkunder. Året før lå banken på en 36. plass.

– Tar dere for mye betalt for banktjenestene deres?

– Totalt sett tror jeg ikke vi er den dårligste banken, og dette er et bilde som skifter. Når vi fikk 10.500 nye personkunder i fjor og 1000 nye bedriftskunder, sier det noe om hvordan kundene våre opplever oss, sier Austreid, som legger til:

– Vårt mål er å være konkurransedyktige i markedet.

Filialene består
Torsdag varslet DnB, landet største bank, at hver femte kontor skulle legges ned. SR-Bank har ikke slike planer, ifølge konsernsjefen.

– Vi har tro på lokal tilstedeværelse, og vi har ikke planer om så dramatiske endringer i nær fremtid, slik som DnB har, sier Austreid.

Tjente godt på megling
Av samlede inntekter på nær 3,8 milliarder kroner skriver vel 1,7 milliarder kroner seg fra ordinær bankdrift. Nær 1,5 milliarder er provisjoner og andre inntekter, blant annet Eiendomsmegler 1 SR-Bank, som alene bidro med 487 millioner kroner. I tillegg kommer 578 millioner kroner i inntekter fra finansielle investeringer.

Det er investeringer i blant annet Sparebank 1 Gruppen, tilknyttede selskaper og penger plassert i obligasjonsmarkedet