Søkere fra hele landet strømmer til HSH sin nye videreutdanning i beredskapsplanlegging og krisehåndtering. -Fantastisk respons-hele 126 personer har søkt, sier prosjektleder Morten Sommer.

Skrevet .

Sommer forteller at det nye studiet skal gi en innføring i beredskapsplanlegging og krisehåndtering.

– Studentene skal få et solid faglig grunnlag for å kunne utføre beredskapsrelaterte oppgaver både før, under og etter ulykker, kriser og andre uønskede hendelser.

Målgruppen for studiet er personer som jobber med beredskapsplanlegging og krisehåndtering i beredskapsorganisasjoner som brannvesen, ambulanse og politi.

– Eller i private virksomheter som industri, offshore, maritime selskaper eller offentlig sektor som kommuner og helseforetak, sier Sommer.

Han mener det økende trykket på beredskap og krisehåndtering i samfunnet kan være noe av forklaringen på studietilbudets gode søkertall.

– Dette fagområdet er i vekst og etterspørselen for å tilegne seg slik kompetanse er økende. Med dette studiet imøtekommer vi behovet.

Les mer her:

http://www.hsh.no/nyheter/2013060000002286