Sikkerhets- og opplæringsselskapet Resq i Haugesund er solgt til et konsulentselskap fra Stavanger. Resq var finalist i Næringsforeningens kåring av Årets bedrift i år.

Skrevet .

Acona er et stort konsulentselskap innen oljebransjen, som nå vil posisjonere seg sterkere innen sikkerhetsopplæring og -trening. Selskapet ble nylig kjøpt av det skandinaviske private equity selskapet CapMan.

– Med dette oppkjøpet er det tatt et langt skritt i realiseringen av Aconas ambisiøse strategi for å etablere en ledende aktør av sikkerhets og beredskapstjenester til norsk olje og gassindustri, sier administrerende direktør i Acona Oddbjørn Kopperstad i en pressemelding.

Kjøpesummen er hemmelig, men i følge styreformann Trygve Seglem i Resq vil handelen styrke Haugesunds-selskapet.

– Sammen med ledelsen har eierne utviklet selskapet de siste tolv årene fra å være en lokalaktør til å bli en ledende nasjonalaktør innenfor sikkerhetsopplæring. Acona vil bli en god ny eier til å utvikle selskapet videred ,

– ResQ vil inngå som et eget datterselskap i Acona gruppen og vi forventer at selskapet vil fortsette sin positive utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Vi vil nå bruke nødvendig tid for å planlegge og realisere mulige synergieffekter og ResQ vil fortsette sin virksomhet med dagens lederteam, sier Kopperstad videre.

ResQ har hovedkvarter i Haugesund og ble etablert på grunnmuren til Statens Havarivernskole. Foruten et stort treningsanlegg i Bleivik, har ResQ sikkerhetssentre også i Stavanger, Bergen og Kristiansund. Det er det største norskeide selskapet i denne bransjen.

– ResQ sin erfaring og posisjon innen sikkerhets- og beredskapstrening vil på en god måte styrke og komplementere Acona. Kombinert med Acona sitt operative beredskapssenter vil vi ved denne sammenslåingen forsterke vår samlede posisjon innen et meget krevende og viktig markedssegment, sier Torodd Lokna, administrende direktør i ResQ i pressemeldingen.

– ResQ vil inngå som et eget datterselskap i Acona-gruppen, og vi forventer at selskapet vil fortsette sin positive utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Vi vil nå bruke nødvendig tid for å planlegge og realisere mulige synergieffekter og ResQ vil fortsette sin virksomhet med dagens lederteam, opplyser Kopperstad.

ResQ’s eierandel i Simulatorsenteret Simsea AS og eiendommen som ResQ har sitt treningssenter på i Bleivik omfattes ikke av transaksjonen. Kjøperne har inngått en langsiktig leieavtale for treningssenteret. Salgsbeløpet er ikke oppgitt.

ResQ AS omsatte for 125,9 millioner kroner i 2011. Resultat før skatt var 13,6 millioner.

Acona AS omsatte for 639,7 millioner kroner i 2011. Resultat før skatt var 19,8 millioner.

Det er Eidesvik AS, Solstad Shipping AS, Knutsen OAS Shipping AS, Johannes Østensjø DY AS, TS Industri Invest AS og Haugesund Rederiforening som til nå har eid selskapet.