- Det bør ikke overraske noen at Raglamyr faller i omsetning. Det er resultat av en villet politikk, sier HN-direktøren

Skrevet .

Egil Severeide holdt et innlegg ved slutten av SR-Banks presentasjon av Varehandelsrapporten for 2017, hvor han kommenterte handelsomsetningen på Haugalandet. Han viste til den store veksten på Oasen, og stagnasjonen på Raglamyr og i sentrum.

– Det bør ikke overraske noen. Det nåværende regimet i Haugesund har vært klare på at for å skape vekst i sentrum, må Raglamyr «strupes». Veksten skal kanaliseres fra handelssteder utenfor bykjernen til Haugesund sentrum.  Men poenget er at Haugesund sentrum ikke opplever vekst. Tvert om skjer det en veldig vekst i nabokommunene. Oasen vokser voldsomt, og  byggeaktiviteten fra Raglamyr og ned mot Norheim er formidabel. Flott for regionen, men for regionsenteret Haugesund er det grunn til bekymring, sa Severeide.

Han etterlyser en mer åpen holdning til den politiske strategien. Er det mulig å ha to tanker i hodet på en gang? Kan det skapes vekst både på Raglamyr og i Haugesund sentrum, utfordret Severeide.

Varehandelsrapporten ble presentert av regionbanksjef Runar Skarstein og viser at handelen i regionen totalt sett økte med 2,1 prosent i 2016, og at Karmsund (med bl.a.Oasen) hadde den klart største økningen med 15,1 prosent. Raglamyr hadde en omsetningsnedgang på 0.6 prosent, mens Haugesund sentrum økte marginalt med 1.6 prosent- altså mindre enn gjennomsnittsveksten i regionen.

– Tallene forteller at Haugesund mister markedsandeler. Kommunens grep ved å legge begrensninger på Raglamyr for å tvinge handel til sentrum har foreløpig ikke vist resultater. Tvert om forsvinner handelskroner fra regionsenteret til nabokommunen, konstaterer HN-direktøren.

haugalandet handel 2haugalandet handel 1