Hydro Aluminium Karmøy fikk et overskudd på 118 millioner kroner i tredje kvartal, og det er bare en tredjedel av resultatet i samme periode i fjor.

Skrevet .

Karmøy Metallverk fikk et resultat¨på halvparten av det som ble oppnådd i samme periode i fjor; d.v.s 115 millioner kroner.
  Driftsinntektene gikk ned fra 3.2 milliarder kroner til 2.7. Totalt er det nå 747 personer ansatt på Hydro Karmøy, en nedgang fra 820 ved utgangen av september 2011. ‘
Sykefraværet gikk opp fra 3.8 til 4.3 prosent for hele virksomheten, men ble redusert fra 5.5 prosent til 3.7 i valseverket.
Elektrolyse og trådstøperiet produserer foran budsjett og mer enn i tredje kvartal i fjor.
Markedet for trådprodukter er preget av stor etterspørsel, mens pressboltstøperiet har justert ned sitt volum p.g.a.markedssituasjonen i Europa kombinert med høye priser på omsmeltemetall.
Forbedringsprogrammet gir fortsatt gode resultater.  

Valseverket hadde i tredje kvartal 227 ansatte, en nedgang 11 personer på  fra samme tid i fjor.
Sykefraværet er redusert til et lavt nivå til industri å være.
Produsert tonnasje er omtrent på nivåmer fjoråret, d.v.s rundt 56.000 tonn per år.  
Året som helhet har vært preget av lave priser og lavt ordrevolum og resultet gikk i næ ri null; d.v.s 3. 6 millioner kroner i pluss.
Kostnadsreduserende tiltak, nedbemanning via naturlig avgang og produktivitetsforbederinger har bedret resultatet.