Blant sjøfolk mellom 26 og 40 år som hadde planer om å bytte jobb, oppga over halvparten at de ønsket seg til riggbasert virksomhet.

Det utdannes bare halvparten av de sjøfolkene vi trenger frem mot 2020, ifølge en ny forskningsrapport. Rederiet Eidesvik bruker lukrative stipendordninger for å tiltrekke seg lærlinger og studenter.

Skrevet .

En ny Fafo-rapport anslår at maritim næring trenger 10.000 norske sjøfolk frem til 2020, skriver Dagens Næringsliv.

Fra studiestedene kommer i underkant av 5000 i samme periode, og en stor andel ender opp på plattform.

Forskningsrapporten er finansiert av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, og Fafo understreker at de er klar over at interesseforeningen har en viss interesse av funnene og at dette har bidratt til en skjerping av presentasjon og tolking av resultatet.

– Det er en bekymring hos bransjen at rigg støvsuger markedet og tiltrekker seg arbeidskraften.

Før var det mer flyt mellom segmentene, noe som var et stort fortrinn for Norge.

Når det kompetansemessige økosystemet settes i spill kan vi miste noe av det som har gitt Norge en unik posisjon, sier Jon Rogstad, forskningsleder ved Fafo.

Blant sjøfolk mellom 26 og 40 år som hadde planer om å bytte jobb, oppga over halvparten at de ønsket seg til riggbasert virksomhet.

Lønn og arbeidstidsordninger ble oppgitt som forlokkende.

Med utdannelse og praktisk erfaring fra sjø vil de mest sannsynlig ikke ha problemer med å få jobb.

Les mer her:

http://www.dn.no/talent/article2705761.ece