Nye markedsutsikter og konkurranseforhold gjør at Aibel  nedskalerer konsernet med 40%.

Skrevet .

En hard, men nødvendig kur, sa konserndirektør Jan Ståle Skår da han gjestet Næringsforeningens nettverkskveld denne uka.

Skår tegnet et bilde av en virksomhet som på kort varsel måtte  reorganisere store deler av driften da kundene satte bremsene på.
–Kostnadsveksten i industrien og investeringene  var ute av kontroll, dels på grunn av oljeselskapene og statlige myndigheters stadig nye og omfattende spesifikasjonskrav. De har vært med på å fordyre produksjonsprosessen. Det har vært nødvendig å snu den utviklingen,  sa Skår.
Konserndirektøren fortalte at kuttene i bransjen har vært dramatiske:
■       Leverandører innenfor modifikasjonssegmentet har redusert bemanningen i snitt 12-15 prosent siste halvår
■       5000 er sagt opp frem til nå, i tillegg kutter Statoil og andre selskaper 2000-3000 personer
■       Innleie er sterkt redusert, flere tusen er borte
■       Endret permitteringsregelverk forverrer situasjonen
■       Mange høyt kvalifiserte og mange nyutdannede rammes
I Aibel har ledelsen, parallelt med nedbemanningsprosessen,  jobbet intenst med et forbedringsprogram som skal gjøre selskapet konkurransedyktig i et marked med færre oppdrag.

-Nå er vi snart i mål. Jeg er optimistisk med tanke på nye oppdrag.  For verftet i Haugesund har vi tro på at vi vil kunne sikre oss oppdrag (bl.a. Sverdrup-utbyggingen) som vil gi oss betydelig sysselsetting de neste årene, sa Skår.

 

skår jan ståle

Jan Ståle Skår t.v., her sammen med Arne Matre (Westcon) og Bjørn Tollefsen ( Aibel)