Fylkesordførar Janne Johnsen og regionleiar i Risa AS, Anne Margrethe Skretting signerte avtalen mandag. Foto: Risa.

Mandag signerte som ventet Risa AS og Rogaland fylkeskommune kontakten om nytt kryss på Bygnes. Arbeidet skal etter planen være ferdig om et drøyt år.

Skrevet .

Kontrakten er på 37 millioner kroner, og prosjektet er en del av Haugalandspakken.

Risas anbud var nærmere ti millioner rimeligere enn det anbudet Vassbakk & Stol, som forøvrig holder til kun et steinkast fra Bygnes-krysset, leverte.

Det trafikkerte T-krysset på fv. 47 på Karmøy skal bygges om til en rundkjøring med fire armer, der fv. 47 møter fv. 511 (Avaldsnesvegen). Innkjøringen til industriområdet på vestsiden av fv. 47 blir ny, og vi skal også bygge en rundkjøring inne på industriområdet. To kulverter ivaretar myke trafikanter og gir planfri kryssing av fylkesvegene. Ny gang- og sykkelveg langs skal også på plass, sammen med midtrabatt og veglys

Arbeider starter opp rundt månedskiftet oktober/november, med en byggetid ca. et år.

Les mer her: http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv47bygneskrysset/Nyhetsarkiv/Bygger+p%…