Ombyggingen av Bygnes-krysset Karmøy vekker ikke den store interessen blant entreprenørene. Bare to har gitt anbud og Risa ligger tyve prosent under Vassbakk & Stol.

Skrevet .

Risas anbud er på knapt 37 millioner, og det er nærmere 10 millioner rimeligere enn det anbudet Vassbakk & Stol, som forøvrig holder til kun et steinkast fra Bygnes-krysset, har levert.

I det «nye» Bygneskrysset møtes fylkesvegene 47 og 511 i et T-kryss. Det skal bli en rundkjøring med fire armer. Den fjerde armen går inn til et industriområde, melder «Våre Veger».

I dag går forbindelsen mellom fv 47 og industriområdet via et uoversiktlig T-kryss hvor det har skjedd mange ulykker. Dette krysset blir stengt når rundkjøringen blir ferdig. Det skal også etableres en rundkjøring inne på industriområdet.

Oppdraget omfatter også etablering av to kulverter for gang/sykkeltrafikk. Videre skal det settes opp 445 meter midtdeler på fylkesveg 45. Nødvendig utvidelse av vegen inngår i oppdraget. Det gjør også montering av 120 meter støyskjerm og bygging av 1 050 kvm natursteinsmur.

Innen 3. oktober neste år må jobben være gjort.