- Vi står i fare for å få tre kjerreveier over fjellet. Det er ingen satsing på en skikkelig hovedvei, sier HN-direktør Egil Severeide.

Skrevet .

 

Severeide er skuffet over at traseen ikke er lagt over Rauland – noe som vil gi 45 minutter kortere kjøretid – og at en arm av E 134 til Bergen ikke er nevnt i dokumentene.

– Må slåss for tunnel

Dessuten er bygging av ny tunnel mellom Seljestad og Liamyrane i Røldal, og oppstart på ny tunnel fra Røldal til Ulevå på Haukeli, bare med i alternativet som krever høye investeringer i samferdselssektoren i tolvårsperioden fram til 2029.

– Rauland-traseen og en arm til Bergen vil øke trafikkgrunnlaget for E 134. Det krever igjen at veien blir bygget med skikkelig standard. Nå risikerer vi at begge disse prosjektene ryker. Da vil vi bli møtt med argumentet om at transportgrunnlaget er for dårlig til skikkelig standard på veien, mener Severeide til Haugesunds Avis.

I verste fall kan det samme skje med Seljestad-tunnelen.

– Vi får en tøff kamp, og må slåss for å få Seljestad-tunnelen med i NTP, sier Severeide, som ser lite igjen av Solvik-Olsens fagre uttalelser om E 134 i grunnlagsmaterialet til NTP.

Tirsdag skal HN møte Rogalands-benken på Stortinget i Oslo, for å få dem til å jobbe fram et bedre resultat i NTP.

– Gårsdagens løsninger

Lederen for samferdselsutvalget i Rogaland, Arne Bergsvåg (Sp) fra Vindafjord, mener det trengs et vei-opprør på Vestlandet.

Han er skuffet over at ny trasé fra Bakka i Stordalen til Solheim i Vindafjord ikke er omtalt.

– Det er en skuffelse at den ikke er med, men det mest tragiske er øst-vest-korridoren, både når det gjelder standard og løsning. Det foreslås en standard som er avleggs og underdimensjonert den dagen veien åpner, sier Bergsvåg.

Han legger lite mellom når det gjelder fraværet av arm fra E 134 til Bergen.

– Nå må det et opprør til på Vestlandet. Disse valgene kan ikke være styrt av hvor fiffen i Bergen har hyttene sine, sier Bergsvåg og viser til at Høyre i Bergen ikke ønsker veien via Odda.

 

Les mer i HA:

http://www.h-avis.no/samferdsel/politikk/nyheter/onsker-vei-oppror-pa-vestlandet/s/5-62-226169