Utenlandske bedrifter står i kø for å vinne kampen om å få bygge tre tunneler i Rogaland. Solbakk-tunnelen i Stavanger blir verdens lengste undersjøiske veitunnel før Rogfast bygges.

Skrevet .

Inntil Solbakktunnelen åpner er det Tokyo Bay Aqua-Line som er verdens lengste undersjøiske veitunnel.

Det er en kombinasjon av bru og tunnel med total lenge på 14 km, brua er 4,4 km og den undersjøiske tunnelen er 9,6 km.

For jernbane er det to tunneler som har en lengre del under vann. Channel Tunnel, som forbinder England og Frankrike er totalt 50,5 km, av dette går 37,9 km under vann.

Rogaland er i ferd med å bli tunnelfylket fremfor noe. Snart starter arbeidene med riksvei 13 Ryfast med to tunneler og E39 Eiganestunnelen.I 2014 eller 15 starter høyst sannsynlig arbeidet med Rogfast-tunnelen.

Den blir 25 kilometer lang og verdens største når den en gang er ferdig rundt 2021/22.

Når de tre tunnelene er ferdige, får fylket mer enn 100 km veitunnel og blir landsledende. Solbakktunnelen blir 14 km, og verdens lengste undersjøiske veitunnel, ifølge Statens vegvesen.

Den skal få kunstnerisk utsmykning i løpene.

– Det kom forslag om å bruke rennende vann, forteller Anne-Merete Gilje som er prosjektleder for tunnelen til tu.no. Da ble det dørgende stille i salen. Etter et par sekunder stillhet runget latteren da vannet var lagt dødt.

Statens vegvesen i Rogaland hadde invitert entreprenører og andre leverandører til informasjonsmøte.

De første mindre kontraktene er allerede i gang, nå kommer de større fortløpende. 36 norske bedrifter ville vite mer på møtet om anleggsboomen i oljefylket. Senere ble det holdt et møte for utenlandske entreprenører.

Med 11 bedrifter fra åtte forskjellige land er det tydelig at norske prosjekter blir fulgt med oppmerksomhet. Til sammen har de to prosjektene en kostnadsramme på over åtte milliarder kroner.

Stille ellers i Europa

En av utlendingene var Ulf Bäckström fra Strabag Sverige AB, et datterselskap av østerrikske Strabag.

– Vi leverte vårt første tilbud i Norge for ett års tid siden, sier Bäckström.

– Det kommer jo store prosjekter for 20 milliarder på ganske kort tid, i tillegg kommer det mindre prosjekter for opp mot 10 milliarder kroner. Ellers i Europa og i Sverige er det stille.

Bäckström forteller at det er besluttet fra konsernledelsen at Strabag skal inn i Norge, et norsk aksjeselskap er under forberedelse.

– Kapasiteten til de norske entreprenørene rekker rett og slett ikke til, sier Bäckström.

Arthur Göbl fra østerriske Porr er langt på vei enig med sin svenske konkurrent.

– Dere har jo ikke bare planer, dere har også penger til å gjennomføre. Vi har aldri gjort noe i Norge før, men dette er et veldig interessant prosjekt.

Les mer her:

http://www.tu.no/bygg/2012/09/13/her-kommer-verdens-lengste-tunnel-under-sjoen