Byggingen av Rogfast kan gi opptil 4000 arbeidsplasser. Infrastrukturprosjekter kan bli et viktig våpen mot arbeidsledighet.

Skrevet .

Om ett år kan anleggsarbeidet med å bygge ferjefri kryssing av Boknafjorden komme i gang. 4000 årsverk vil knyttes direkte til arbeidene med Rogfast. I 2025 kan ferjetrafikken over fjorden være historie.

Men det vil gå rundt ti år før de første bilene kan kjøre den nye E 39 -traséen gjennom verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel.

– Først når Stortinget har behandlet prosjektet, kan den første kontrakten lyses ut. Etter de opprinnelige planene skulle Stortinget få saken til behandling i juni 2016, men sannsynligheten er stor for at dette først vil skje høsten 2016, sier Tor Geir Espedal til Aftenbladet.

Han er prosjektleder for Rogfast.

– Vi tar sikte på å komme i gang med anleggsarbeidene ved årsskiftet 2016/2017, sier han.

Totalkostnadene for prosjektet er nå beregnet til 14,5 milliarder kroner (kroneverdien for 2015).

Byggingen av Rogfast, som er planlagt med fire felt, to løp i hver retning, er delt opp i tre store uavhengige kontrakter, og en mindre kontrakt.

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/4000-arsverk-i-Rogfast-3841479.html