I dag legger Statens vegvesen ut forslaget til reguleringsplan for E39 Rogfast på offentlig høring.  

Skrevet .

Når Rogfast er ferdig får vi en ferjefri kryssing av Boknafjorden. Det blir mulig med et felles bo- og arbeidsmarked for Nord-Jæren og Haugalandet, samt at reisetiden til Bergen blir kraftig krympet.

– Å være ferdig med forslaget til reguleringsplan er en stor milepæl, sier en fornøyd prosjektleder, Tor Geir Espedal til Haugesunds Avisl.

– Reguleringsplanen er grunnlaget for finansieringsplanen, behandlingen i Stortinget og det formelle grunnlaget for selve byggingen, forteller Espedal.

Planen ligger ute til offentlig høring i perioden 4. oktober til 20. november 2012.

Les mer og se animasjonsfilm her: http://www.h-avis.no/nyheter/slik-blir-rogfast-1.7568000