Ny rapport mener at flere arbeidstakere får et større utvalg jobber innenfor akseptabel pendletid med ferjefrie forbindelser på E39.

Skrevet .

Rapporten fra Agderforskning viser at en nedgang i antall uføre i Stavanger- og Haugesundsregionene på ett prosentpoeng kan gi en årlig gevinst på 263 millioner kroner, melder NRK.

Rogfast skal føre til at Stavanger-området og Haugalandet blir ett felles arbeidsmarked.

Forskerne har funnet en statistisk sammenheng som sier at sterke arbeidsmarkeder har lav andel av uføretrygdede, mens svake arbeidsmarkeder har høy andel uføretrygdede.

For eksempel er det vist at Stavanger-regionen har et jobbtilbud på 86,6 prosent og en uføreandel på 6,4 prosent, mens Mandal som har et jobbtilbud på magre 65 prosent har en uføreandel på 15,6 prosent.

– Dersom hypotesen om betydningen av bedre infrastruktur holder stikk, snakker vi her om interessante nye koblinger. Dette vil kunne bidra til å belyse samfunnsøkonomiske effekter av å investere i infrastruktur
ytterligere, sier seniorrådgiver Sindre Blindheim, som arbeider med Ferjefri E39 i Statens vegvesen.

Les hele saken her: http://www.nrk.no/rogaland/ferjefritt-gir-storre-arbeidsmarked-1.11103862