Siri Meling (H) og de øvrige tingrepresentantene fra Rogaland fikk tydelig beskjed om hvor mye flyplassen betyr for regionen.

- Om vi aldri før har gjort det, kan jeg love at næringslivet i regionen skal gå i fakkeltog hvis flyplassen vår blir nedbygd. Det er helt uaktuelt.

Skrevet .

HN-direktør Egil Severeide avleverte et klokkeklart budskap til stortingsrepresentantene fra Rogaland under møtet i Sjøfartsdirektoratet mandagi regi av Næringsforeningen og Haugaland Vekst.

Meldingen kom etter at den ene næringslivsrepresentanten etter den andre presiserte hvor viktig flyplassen er for virksomheten i regionen.

Martin Laurhammer hadde tidligere på dagen tegnet et dystert framtidsbilde av aktiviteten på flyplassen, dersom avtalen med Avinor ikke blir videreført på en eller annen måte.

Avinor ønsker å få en større del av overskuddet fra samarbeidsavtalen, som ble inngått med det lokale selskapet Lufthavnutbygging AS (LUB) i forbindelse med rullebaneforlengelsen på Helganes i 2003.

Avtalen gjelder egentlig til 31. mars 2018, men Avinor ønsker å endringer allerede i år. Partene har forhandlet i et halvt år, men står langt fra hverandre.

– Avinor krever så pass mye penger at dersom vi aksepterer kravet deres, har vi ikke penger igjen til operasjonell drift, sier Laurhammer, som er daglig leder i LUB.

Han frykter at flere Ryanair-ruter kan forsvinne allerede inneværende år.

Les mer her:

http://www.h-avis.no/nyheter/frykter-ryanair-kutter-helganes-i-ar-1.8682688

 

http://www.h-avis.no/nyheter/vi-holder-tilbake-penger-1.8683146

Video:

http://htv.no/video/31358/

På møtet i går ble regionale utfordringer presentert for stortingsbenken og et femtitalls ordførere, representanter fra offentlige etater og fra næringslivet.

Fra næringslivet gav visekonsernsjef Erling Matland i Aibel en orientering om situasjonen ved nøkkelbedriften i Haugesund, adm.dir. Brian Bjordal orienterte om Kårstø-anlegget og situasjonen for norsk gass, mens Arne Wendelbo Aanensen og Sverre Meling representerte den maritime næring.

Daglig leder Svein Atle Berge fortalte om utfordringene og markedsutsiktene for Ølen Betong, FMC-sjef Tor Arthur Halvorsen om utsiktene til å gjøre tare til den nye kystnæringen, mens leder av Hydro Aluminium Karmøy, Trond Olaf

Christophersen tok for seg situasjonen ved aluminiumverket og planene om et pilotanlegg på Karmøy.

Havnedirektør Tore Gautesen var sistemann ut med sitt foredrag om Karmsund som et logistikkknutepunkt for Vestlandet.

Siri Meling, leder for Rogalandsbenken, var svært godt fornøyd med møtet og de orienteringene som ble gitt, og sa at representantene tar utspillene med seg i det videre politiske arbeidet.