Alle advarsler til tross: Russernes importstopp ser ut til å ha liten effekt. Norsk eksport av sjømat vokser.

Skrevet .

Norge eksporterte sjømat til en verdi av 6 milliarder kroner i september.

Det er en økning på 792 millioner kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med september måned i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 48,5 milliarder kroner, som er en økning på 6,7 milliarder kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Norsk sjømateksport vokser videre når vi nå passerer årets tre første kvartaler. Veksten fortsetter på tross av importstoppen til Russland, men det er fortsatt tidlig å konkludere på effekten av at vårt største marked har falt bort, sier Christian Chramer, kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd.

– Likevel ser vi at den globale etterspørselsveksten og norske selskaper og deres kunders evne til rask omstilling bidrar til å dempe utfordringene, sier Chramer.