Har din bedrift en problemstilling som trenger utredning? Et konkret tema som bør belyses? Da kan avgangsstudenter ved HSH være hjelpen du ser etter.

Skrevet .

Avgangsstudentene ved økonomiske/administrative studier søker kontakt med næringslivet i forbindelse med sin bacheloroppgave (prosjektoppgave) siste studieår. Oppgaven skal ta for seg praktiske problemstillinger og utfordringer i en bedrift eller i en offentlig etat. Høgskolen Stord/Haugesund har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med bedrifter regionalt og nasjonalt.

Avgangsstudentene kan hjelpe bedrifter å utrede en konkret problemstilling eller belyse et konkret tema. Studentene dekker et bredt spekter av fagfelt. Alle studentene får veiledning av kyndige fagfolk.

Det blir avholdt et gratis seminar onsdag, den 23. oktober i Auditorium C, klokken 12.15.

Her møtes studenter og næringsliv. Seminaret avsluttes ca kl. 14.00 med stands og mingling til kl. 15.30.

Mer informasjon finner du her: http://ans.hsh.no/okadm/brosjyrer/Seminar_for_naringslivet_og_avgangsstu…

Påmeldingen kan gjøres her: http://www.hsh.no/arr/index.php?id=0000001692%09