Hydro har søkt Enova om støtte for å teste ut neste generasjons elektrolyseteknologi i et fullskala pilotanlegg på Karmøy. Målet er å teste ut verdens mest energieffektive aluminiumsteknologi i en full, industriell sammenheng.

Skrevet .

Enova har etablert et eget program for å støtte ny energi- og klimateknologi i industrien. Hydro og Enova har hatt samtaler om hvordan de sammen kan realisere løsninger for banebrytende ny teknologi som kan redusere energiforbruk og utslipp fra norsk industri.

Et pilotanlegg med en årlig produksjonskapasitet på om lag 70.000 tonn er i søknaden beregnet til å koste rundt 3,5 milliarder kroner. Hydro har søkt om støtte i henhold til Enovas program for ny klimateknologi på inntil halvparten av kostnadene, samlet om lag 1,8 milliarder kroner nominelt over 4 år.

Dersom pilotprosjektet blir en realitet, vil Karmøy få verdens mest energieffektive aluminiumsproduksjon. En pilot vil tidligst kunne starte produksjon av aluminium i 2017.

Les mer her: http://www.hydro.com/no/Pressesenter/Nyheter/Arkiv/2013/Soker-Enova-om-stotte-til-pilotanlegg-for-aluminium-pa-Karmoy/