Fersk undersøkelse viser at syv av ti butikksjefer er kritiske til Solberg-regjeringens plan om å tillate søndagsåpne butikker.

Skrevet .

Butikksjefene frykter søndagsåpne butikker vil ta fra dem fritid og gå ut over bedriftens inntjening, ifølge undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne.

– Hele 84 prosent av butikksjefene svarte at søndagsåpne butikker vil medføre betydelig merarbeid for dem. Fra før av er dette en gruppe som har et sterkt press på seg for å være tilgjengelig under store deler av butikkens åpningstid, og de jobber langt utover normale arbeidsuker, sier Stein Stugu ved De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, som gjennomfører barometeret.

Nærmere 70 prosent av medlemmene i handelsbransjen mener altså at det er negativt at loven om søndagsåpne butikker liberaliseres. Dersom Høyre og Fremskrittspartiet får det som de varslet i regjeringserklæringen, vil også butikker som er over 100 kvadratmeter store, få lov til å holde åpent på søndager.

Les mer her: http://www.aftenbladet.no/nyheter/politikk/Butikksjefer-kritiske-til-son…