Det går i riktig retning, men vi kan ikke regne med drahjelp fra finanspolitikk og boligmarked framover, sier Handelsbankens sjeføkonom.

Skrevet .

Mens havnesjef Tore Gautesen spredte optimisme med sine framtidsutsikter for Husøy og Karmsund Havn, var sjeføkonom Kari Due Andresen litt mer avmålt i sin og Handelsbankens vurdering av framtiden i norsk økonomi.

Det går bedre, men driverne som er årsaken til den ørlille veksten vil ikke være like sterke framover, sa Due Andresen på Handelsbankens og Næringsforeningens konjunkturmøte i Lille Maritim torsdag morgen.

– Driverne som kom inn og tok over da oljenæringen sviktet var en ekspansiv finanspolitikk og kraftig vekst i boligmarkedet. Vi venter at kraften i disse driverne vil avta.

Vi tror at de negative impulsene fra oljeinvesteringene vil minske, men regner samtidig med at de positive bidragene fra både boliginvesteringene og finanspolitikken til bnp vil falle mot null.

Effekten blir da at den økonomiske veksten blir mer beskjeden i årene fremover. Heldigvis vil vi få hjelp av en global oppgang, samtidig som vi ser slutten på krisen i olje- og gassindustrien, sa Due Andresen.

For folk med store lån kunne sjeføkonomen derimot spå gode utsikter. Sjansene for renteheving de neste årene er svært liten.  Sjeføkonomen mente Norges Bank vil skyve mulige rentehevinger ut i tid, og tror neppe på renteheving før 2020.